2.5.2 - 10.11.2021
----------------------------------
- Lisatud: Veeseaduse muudatuse tekst

2.5.1 - 06.01.2021
----------------------------------
- Parandus: AirviroExportTimeSeriesService teenus tagastab 0 väärtuste puhul 'n/a' ning ei arvesta neid ka keskmiste arvutusel

2.5.0 - 23.12.2020
----------------------------------
- Lisatud: Seireandmete (airviro) päringu ja ekspordi teenus

2.4.0 - 25.09.2020
----------------------------------
- Lisatud: MH36-Veeveebi AUP liidestus [MUDELID-107]

2.3.0 - 25.09.2020
----------------------------------
- Lisatud: Veeveebi ja EELIS rakenduste liidestus [MUDELID-98]

2.2.0 - 31.05.2019
----------------------------------
- Lisatud: Koormuse ja ökoloogilise miinimumvooluhulga rakenduste poole pöördumise võimekus

2.1.0 - 12.01.2019
----------------------------------
- Lisatud: uue ID kaardi tugi

2.0.0 - 12.12.2017
----------------------------------
- Lisatud: Meetmekataloogi päringumoodul

1.0.2 - 07.09.2017
----------------------------------
- Parandus: V5.10 nr 2..3 Blind SQL injection – parameetris order
- Parandus: V5.14 nr 2 XML injection - teatise haldamise funktsionaalsuses

1.0.1 - 08.08.2017
----------------------------------
- Parandus: V3.12 Seansiküpsisele ei ole määratud secure parameeter
- Parandus: V4.4 nr 1 Autenditud kasutaja saab VAADATA ja ALLA LAADIDA kõiki loodud teatisi
- Parandus: V4.4 nr 2 Autenditud kasutaja saab KUSTUTADA teise kasutaja teatiseid
- Parandus: V5.10 Blind SQL injection – parameetris order
- Parandus: V5.14 XXE turvaviga teatise haldamise funktsionaalsuses
- Parandus: V5.15 nr 8 Stored WCI (HTML) vedelsõnniku laotamise taotluse rakenduses laotaja ’ettevõtte nime’ kuvamisel
- Parandus: V5.15 nr 39 Reflected WCI (HTML) – support friendly error page lehel, parameetri Failed URL kuvamisel
- Parandus: V8.1 nr 2 Rakendus kuvab detailset seansiinfot rollide ning privileegide kohta
- Parandus: V8.1 nr 5 Rakendus kuvab kasutaja seansivõtit
- Parandus: V11.4 Veebileht on kasutatav teise saidi aknas
- Parandus: V11.6 Rakendus ei määra korrektselt sisutüüpi
- Parandus: V11.8 Rakendus ei juhenda veebilehitsejat kasutama sisseehitatud WCI filtrit

1.0.0 - 16.06.2017
----------------------------------
Ametlik reliis

0.7.4 - 20.05.2017
----------------------------------
- Parandus: IE-s mobiil ID kaudu sisse logides ei suunatud tagasi avalehele

0.7.3 - 28.04.2017
----------------------------------
- Parandus: Uus kasutaja ei saanud esmakordsel sisselogimisel "Autenditud kasutaja" õigusi

0.7.2 - 27.04.2017
----------------------------------
- Lisatud: "Autenditud kasutaja" roll, omistatakse automaatselt igale sisseloginud kasutajale
- Lisatud: Avalehe tekst TAOTLUS või TEATIS sakile
- Muudetud: Lisatud e-maili subjekti sulgudes maakonna nimi
- Muudetud: Vaata PDF ja Vaata BDOC faili nuppude kuvamise loogika
- Muudetud: Teatise kinnitamise funktsionaalsust (14 päeva automaatkinnitust enam ei ole)
- Muudetud: TEATIS infopäringus ei ole näha isikuandmeid

0.7.0 - 17.04.2017
----------------------------------
- Lisatud: Minu kihtide haldus
- Lisatud: Minu linkide haldus

0.6.0 - 05.04.2017
----------------------------------
- Lisatud: Suvavalgla arvutus
- Lisatud: Paisude arvutus

0.5.0 - 23.03.2017
----------------------------------
- Lisatud: Veekaitsevööndis karjatamise teatiste rakendus
- Lisatud: Veekaitsevööndis karjatamise kasutaja teatiste tabel
- Lisatud: Veekaitsevööndis karjatamise menetleja teatiste tabel
- Lisatud Vedelsõnniku laotamise taotluste rakendus
- Lisatud Vedelsõnniku laotamise kasutaja taotluste tabel
- Lisatud Vedelsõnniku laotamise menetleja taotluste tabel
- Lisatud: Uued ressursid: JARVEDMODEL, HYPE, SUVAVALGLAD, PAISUTAMINE, VAATE_FAILI_LISAJA


0.4.0 - 20.02.2017
----------------------------------
- Lisatud: Uued ressursid S6NNIKU_TAOTLUS, MENETLUS_S6NNIKU_TAOTLUS, KARJATAMINE_TEATIS ja MENETLUS_KARJATAMINE_TEATIS
- Lisatud: Uus automaatne ressurss PÄRIS_KASUTAJA_TÖÖLAUD - antakse sisselogimisel automaatselt
- Lisatud: Asjaajamiste menüü 2-le rakendusele
- Lisatud: Töölaua makett
- Lisatud: Minu esitatud karjatamise teatised
- Lisatud: Exceli faili salvestaja nimi
- Lisatud: Estmodel 2

0.3.0 - 10.10.2016
----------------------------------
- Lisatud: Merekaart

0.2.1 - 22.06.2016
----------------------------------
- Muudetud: CSS

0.2.0 - 25.05.2016
----------------------------------
- Muudetud: Uuendatud Spring-Sessin teek
- Lisatud: Salvestatud linkide taasesitamine

0.1.3 - 13.01.2016
----------------------------------
- Lisatud: mobiil-id autentimine

0.1.1 - 01.10.2015
----------------------------------
- Parandus: log-out à la Spring

0.1.0 - 23.09.2015
----------------------------------
- Parandus: korrigeeritud ID-kaardiga logimise nupu urle.

0.0.17 - 22.09.2015
----------------------------------
- Lisatud: id-kaardiga autentimine

0.0.16 - 21.09.2015
----------------------------------
- Parandus: Cache viga

0.0.13 - 15.09.2015
----------------------------------
- Parandus: Missing 'mapsession'

0.0.12 - 14.09.2015
----------------------------------
- Lisatud: jQuery-UI ajax teek

0.0.11 - 11.09.2015
----------------------------------
- Parandus: Proxy redirect

0.0.10 - 10.09.2015
----------------------------------
- Parandus: Konteksti käsitlus

0.0.9 - 10.09.2015
----------------------------------
- Lisatud: Konteksti geomeetria import

0.0.8 - 08.09.2015
----------------------------------
- Parandus: administreerimismenüü valik menüüriba pealt ära, üles paremale nurka

0.0.7 - 07.09.2015
----------------------------------
- Lisatud: dogis konteksti lugemine/salvestamine

0.0.6 - 03.09.2015
----------------------------------
- Lisatud: Versiooni info kuvamine
- Lisatud: Kaardirakenduse tõlketeenus
- Muudetud: DataTables ver 1.10.9